buferinė zona

buferinė zona statusas Aprobuotas sritis augalų apsauga ir karantino priemonės apibrėžtis Oficialiai kontroliuojamas aplink kenksmingųjų organizmų židinį arba apsauginę zoną esantis arealas, kuriame tam tikrų kenksmingųjų organizmų nepasitaiko arba yra nedaug ir kuriam yra taikomos fitosanitarijos priemonės, neleidžiančios plisti kenksmingiesiems organizmams. atitikmenys: angl. buffer zone vok. Pufferzone, f rus. буферная зона pranc. zone tampon ryšiai: susijęs terminaskenksmingųjų organizmų židinys susijęs terminasfitosanitarijos priemonės šaltinis ISPM 10, Roma, 2002

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Look at other dictionaries:

  • buferinė zona — statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Oficialiai kontroliuojamas aplink kenksmingųjų organizmų židinį arba apsauginę zoną esantis plotas, kuriame tam tikrų kenksmingųjų organizmų nepasitaiko arba yra nedaug ir kuriam yra taikomos… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • medelyno šakinės fitoftorozės buferinė zona — statusas Neteiktinas sritis fitosanitarija ryšiai: žiūrėk – medelyno šakų fitoftorozės buferinė zona šaltinis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. liepos 26 d. įsakymas Nr. 3D 691 „Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. spalio 16 d. įsakymo… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • medelyno šakų fitoftorozės buferinė zona — statusas Aprobuotas sritis fitosanitarija apibrėžtis Medelyno teritorija, esanti 10 m spinduliu aplink šakų fitoftorozės židinį, kurioje nepasitaiko arba yra nedaug šakinių fitoftorų (Phytophthora ramorum) ir kuriai yra taikomos fitosanitarijos… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • parko, želdyno, miško ar kitos natūralios augavietės šakinės fitoftorozės buferinė zona — statusas Neteiktinas sritis fitosanitarija ryšiai: žiūrėk – parko, želdyno, miško ar kitos natūralios augavietės šakų fitoftorozės buferinė zona šaltinis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. liepos 26 d. įsakymas Nr. 3D 691 „Dėl žemės …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • parko, želdyno, miško ar kitos natūralios augavietės šakų fitoftorozės buferinė zona — statusas Aprobuotas sritis fitosanitarija apibrėžtis Parko, želdyno, miško ar kitos natūralios augavietės teritorija, esanti 25 m spinduliu aplink šakų fitoftorozės židinį, kurioje nepasitaiko arba yra nedaug šakinių fitoftorų (Phytophthora… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • pušinių stiebinių nematodų buferinė zona — statusas Aprobuotas sritis fitosanitarija apibrėžtis Teritorija aplink apsauginę pušinių stiebinių nematodų zoną, kurioje atliekami šių nematodų tyrimai ir vykdoma stebėsena, atsižvelgiant į rizikos laipsnį (krovinių judėjimą, augalų šeimininkų… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • bakterinės degligės buferinė zona — statusas Aprobuotas sritis augalų apsauga ir karantino priemonės apibrėžtis Teritorija, esanti 3 km spinduliu aplink apsauginę zoną. atitikmenys: angl. fireblight buffer zone šaltinis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • rutulgrybių buferinė zona — statusas Aprobuotas sritis fitosanitarija apibrėžtis Teritorija, esanti 10 m spinduliu aplink rutulgrybių židinį. nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc l?p id=455305&p tr2=2 ryšiai: susijęs terminas – rutulgrybių židinys… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • buferinė — buferi̇̀nis, buferinė bdv. Buferi̇̀nė apsaugõs zonà …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • Pufferzone — buferinė zona statusas Aprobuotas sritis augalų apsauga ir karantino priemonės apibrėžtis Oficialiai kontroliuojamas aplink kenksmingųjų organizmų židinį arba apsauginę zoną esantis arealas, kuriame tam tikrų kenksmingųjų organizmų nepasitaiko… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.